HOOR

این دستگیره با کاربری های متفاوت جهت پله های فرار، دستگیره حیاطی و رزت طراحی شده است. همچنین با استفاده از بهترین تکنولوژی آبکاری ما که طی چندین سال توسعه ایجاد شده است، تولید می شود. این تولیدات حرفه ای و با ظاهری زیبا می باشند و مورد توجه افراد خاصی می باشند.

ویژگی ها

  • آبکاری: زیتونی (آبکاری های مختلف موجود است.)
  • نوع: پله فرار، حیاطی و رزت
سایر محصولات