راهنمای استفاده از کدها

دو رقم اول

دو رقم اول از سمت چپ کد دستگیره میباشد.

رقم سوم

نوع آبکاری

 1. 1- طلایی خش دار

  2- کرم براق با نیکل خشدار

  2B- اکونومی

  3- تمام کرم

  4- کرم خشدار با طلایی براق (لوکس)

  5- طلایی براق

  6- زیتونی

  6M- زیتونی مات

  6B- بژ

  7- طلایی خشدار با کرم براق

  8- دودی

  9- نیکل مات (ساتن)

رقم چهارم

نوع کاربری

 1. 1- کلیدی

  2- سوئیچی

  3- سرویس

  4- آپارتمانی

  L- آپارتمانی بلند

  M- دریچه پست

  S- رگال

  R- دستگیره های دو تیکه (رزت)