P 3-5

استفاده از محصولات تولیدی با مواد اولیه کیفی بالا، امکان بهره برداری از محصولات کاربردی را ميسرتر میکند و همانطوریکه نصب محصولات برای اولین تولیدکننده داخلی قلاب لباس Tolerance آسان است و تولید محصولات دیگر و ایجاد هارمونی در یک مدل امکان پذیر است، استفاده از هر محصول نیز برای مصرف کنندگان سهل و آسان می باشد.

ویژگی ها

  • آبکاری: طلا (آبکاری های مختلف موجود است.)
سایر محصولات