355

این محصولات کمدی از ویژگی هایی همچون زیبایی منحصر به فرد، انطباق بالای زیست محیطی، نصب آسان، انطباق کامل با تمامی محصولات توسعه یافته و ظرافت و کوچکی و عدم جایگیری زیاد برخوردارند و انواع سلایق را پوشش میدهند.
ویژگی ها

  • آبکاری: طلا (آبکاری های مختلف موجود است.)
سایر محصولات