3322B

این دستگیره های درب دارای کیفیتی مشابه و با همان طراحی های استاندارد می باشند. تنها تفاوت آنها در آبکاری می باشدنه کیفیت، و همین دلیل، باعث پایین آمدن قیمت آنها شده است.

ویژگی ها

  • آبکاری: اقتصادی
  • نوع: سوئیچی
  • همچنین در انواع کلیدی، سرویس و ورودی و یا ترکیبی از آنها نیز موجود هستند.
سایر محصولات