13044

این دستگیره ها با استفاده از بهترین تکنولوژی آبکاری ما که طی چندین سال توسعه ایجاد شده است، تولید می شوند. این تولیدات حرفه ای و با ظاهری زیبا می باشند و مورد توجه افراد خاصی می باشند.

ویژگی ها

  • آبکاری: طلای مات (آبکاری های مختلف موجود است.)
  • نوع: ورودی
  • همچنین در انواع کلیدی، سرویس و سوئیچی نیز موجود هستند.
سایر محصولات