Tolerance

اولین همایش بین المللی صنعت قفل و ابزار

شرکت تلرانس در اولین همایش بین المللی صنعت قفل و ابزار از تاریخ 18 اردیبهشت 1397 تا 21 اردیبهشت 1397 در سالن همایش های وزارت کشور، برگزار شد، حضور داشت.

در این نمایشگاه با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان محترم روبرو شدیم.

به همین منظور وظیفه خود می دانیم از حضور گرم شما تشکر و قدردانی به عمل آوریم و به اطلاع شما برسانیم تمام تلاش ما بر جلب رضایت شما می باشد.