Logo

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شرکت تلرانس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران که از تاریخ 22 مرداد 1395 تا 25 مرداد 1395 در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های تهران سالن 44B برگزار شد، حضور داشت.

در این نمایشگاه با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان محترم روبرو شدیم.

به همین منظور وظیفه خود می دانیم از حضور گرم شما تشکر و قدردانی به عمل آوریم و به اطلاع شما برسانیم تمام تلاش ما بر جلب رضایت شما می باشد.